Oferty pracy

Numer ogłoszenia

Stanowisko

692 kierowca busa
198/2015 pozostali montarzy
690 Monter stolarki PCV
685 pracownik do produkcji materiałów ściernych oraz cięcia materiałów samoprzylepnych

Europejski Fundusz Społeczny

Projekty realizowane
Informacje o EFS
Europejski Fundusz Społeczny
  • RPO WD 2014-2020

    Informacje dotyczące realizacji projektu w ramach RPO WD 2014-2020 w roku 2015

  • POWER 2014-2020

    Informacje o realizacji projektu w ramach POWER 2014-2020 w roku 2015