Oferty pracy

Numer ogłoszenia

Stanowisko

737 robotnik budowlany robót budowlanych i pokrewnych dekarz, murarz, tynkarz
739 kasjer- sprzedawca
738 kierowca międzynarodwy kat. B
736 asystentka stomatologiczna - staż

Europejski Fundusz Społeczny

Projekty realizowane
Informacje o EFS
Europejski Fundusz Społeczny
  • RPO WD 2014-2020

    Informacje dotyczące realizacji projektu w ramach RPO WD 2014-2020 w roku 2015

  • POWER 2014-2020

    Informacje o realizacji projektu w ramach POWER 2014-2020 w roku 2015